De Orde der Frankische Ridders Forum Index De Orde der Frankische Ridders
Forum De Orde der Frankische Ridders (Koninkrijken der Renaissance)
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Het Grote Charter van de Ordre van de Frankische Ridders

 
Post new topic   Reply to topic    De Orde der Frankische Ridders Forum Index -> De Orde der Frankische Ridders -> Officiële Documenten en Reglementering van de Orde
Previous topic :: Next topic  
Author Message
Lodewijk van Male
Rekruut

Offline

Joined: 10 May 2009
Posts: 36
Localisation: Leiden, Comté d'Hollande
Masculin

PostPosted: Sat 16 May - 08:13 (2009)    Post subject: Het Grote Charter van de Ordre van de Frankische Ridders Reply with quote

Quote:

Het Grote Charter van de Ordre van de Frankische Ridders


Index :

Hoofdstuk 0 : Proloog
Hoofdstuk I : Voorschriften van de Orde
Hoofdstuk II : Over de rekrutering en de integratie en het ontslag in de OFR
Hoofdstuk III : Over de vorming van de leden van de OFR
Hoofdstuk IV : Statuten en Rangen van de Orde
Hoofdstuk V : Over de hiërarchie en de instituties van de Orde
Hoofdstuk VI : Over de Justitie en het Frankische Tribunaal
Hoofdstuk VII : Over de gevechtsorganen
Hoofdstuk VIII : Over de censuur


Proloog:

&1. De Orde van de Frankische Ridders heeft als stelling het verdedigen van de voorschriften van Aristoteles en van het Geloof, de onderdrukten, de rechtvaardigheid, de Aristoteliërs en de menselijke waarden die zijn: het respect, de gelijkheid, de vriendschap, het broederschap, de verdraagzaamheid, de moed, de vrijstelling, de eerlijkheid, de trouw en de eer.
&2. Zij bestaat eveneens om de rechtvaardigheid, de vrede en het Aristotelische Geloof in de Koninkrijken en het Heilig Roomse Rijk te behouden en te laten voortduren.
&3. Door deze feiten, is zij een Aristotelische Militair-Religieuze Orde. Zij onderwerpt zich aan de tijdloze autoriteit van Rome en de Heilige Vader Paus Eugène V.
&4. Als gevolg van de Militair-Religieuze weg dient de Frankische Ridder op volgende wijze te leven:

Artikel 0.1: De mystieke aard van de Orde ten opzichte van het Geloof en het Tijdloze.
&1. De Frankische Ridder (of broeder) moet de Orde en de Aristotelische Kerk dienen, evenals haar voorschriften en waarden volgens Aristotelis en het Boek van de Deugden verdedigen
&2. De Frankische Ridder (of broeder) erkent, eerbiedigt en is trouw aan de Aristotelische Kerk.
&3. De Frankische Ridder (of broeder) erkent, eerbiedigt, gelooft, past toe en laat toepassen wat in het Aristotelische Dogma geschreven is.
&.4 De Frankische Ridder (of broeder) moet gedoopt zijn of zich laten zo snel mogelijk laten dopen.

Artikel 0.2: De militaire aard van de Orde ten opzichte van het Tijdelijke.
&1. De Frankische Ridder (of broeder) moet eerbiedigen en zich laten eerbiedigen en vooral de ridderlijke deugden van de Middeleeuwen laten heropleven, die verloren gaan.
&2. De Frankische Ridder (of broeder) verdedigt de wettelijke autoriteiten van de Hertogdommen/Graafschappen volgens de traditie en van de feodaliteit.
&3. De Frankische Ridder (of broeder) strijdt tegen de afvalligen.
&4. De Frankische Ridder (of broeder) bestrijdt roverij.
&5. De Frankische Ridder (of broeder) vecht tegen ketters.
&6. De Frankische Ridder (of broeder) strijdt om de weduwe en de wees te verdedigen
&7. De Frankische Ridder (of broeder) mag tot geen enkele andere militaire groep behoren dan die van de Congregatie van de Heilige Legers Legers. Hij zal evenmin onder de banier van een leger van een tijdelijke autoriteit mogen vechten, welk leger dit ook is. Echter zal de Hoge Raad of de Kardinaal-Kapitein zeer uitzonderlijk een derogatie kunnen toestaan.

Artikel 0.3 : Hagiografie van Kyrène :

    "Onze Schepper heeft ons de middelen gegeven om ons te beschermen tegen de regen, hij heeft ons de wetenschap van de bouw gegeven, maar dan bekritiseert men de houthakker die bomen voor hem omverwerpt? De Schepper heeft niet gezegd dat we aan de levende wereld mochten komen, maar heeft de wevers mogelijk gemaakt, die behoefte hebben om dieren zoals de slagers te doden… Iedereen heeft zijn plaats, de soldaat heeft op dezelfde wijze zijn plaats om aan de bouw van de Kerk te helpen, maar hij heeft een grote verantwoordelijkheid. Want zoals de houthakker geen boom moet omhakken wanneer er geen behoefte aan hout is, zo moet de soldaat het bloed niet onnodig laten vloeien. Aangezien de houthakker geen haat jegens de boom koestert, moet de soldaat geen haat jegens zijn vijand hebben, en hij moet slechts handelen als de oorzaak gerechtvaardigd en goedgekeurd is door God. Als hij zonder haat vecht om het doel van de Schepper te dienen, en de heilige dagen eerbiedigt, zullen zijn daden hem vergeven worden."


Hoofdstuk I: De voorschriften van de Orde:

Artikel 1.1: De algemene Gedragscode van de Frankische Ridders.
&1. De Frankische Ridders (of broeders) moeten steeds de voorschriften van de Orde eerbiedigen.
&2. De Frankische Ridders (of broeders) moeten steeds handelen met inachtneming van en respect voor zijn eed en het Aristotelische Geloof.
&3. De Frankische Ridders (of broeders) moeten geloven wat de Kerk onderwijst en haar richtlijnen toepassen.
&4. Zij moeten berouw hebben voor hun zwakheden en zich tegen deze wapenen.
&5. Zij mogen niet wijken voor hun vijand.
&6. Zij moeten zich kwijten van hun feodale taken als deze in tegenstrijd met de wetten van God zijn.
&7. Zij mogen niet liegen en zij moeten hun beloftes eerbiedigen.
&8. Zij moeten om gul zijn en hun bezittingen delen.
&9. Zij moeten altijd en overal de kampioenen van het Goede en de Rechtvaardigheid zijn en zich verzetten tegen het Kwade en de Onrechtvaardigheid.
&10. Zij moeten in elke omstandigheid bescheiden blijven.
&11. Zij moeten stevig in hun schoenen blijven staan en de moed niet opgeven door tegenspoed.
&12. Zij moeten de minder bedeelden, onderdrukten en de armen te hulp komen.
&13. Zij moeten blijk van moed, octrooibaarheid en edelmoedigheid geven.
&14. Zij mogen niet opheffen tegen een wapenmakker die hun broer is.
&15. Zij mogen hun tegenstander niet ter aarde slaan.
&16. Zij mogen geen lafheid of verraad bevatten.

Artikel 1.2: De particuliere Gedragscode van de Frankische Ridders.
&1. De Frankische Ridders (of de broeders) moeten elkaar bijstaan en helpen.
&2. Zij moeten actief zijn binnen de Orde.
&3. Zij moeten van de plannen en de acties van de Orde geheim houden en de vertrouwelijkheid eerbiedigen.
&4. Zij moeten zich in elke situatie passend kunnen gedragen tegen hun naaste, vriend of vijand.
&5. Zij moeten eerlijk en oprecht zijn tegen hun gelijken en de Orde.
&6. Zij moeten hun meerderen binnen de Orde gehoorzamen
&7. Zij moeten zich respectvol gedragen tegenover de ouderen.
&8. Zij moeten verslag aan hun meerderen uitbrengen in het geval van een belangrijke beslissing die genomen moet worden of als zij in bezit zijn van informatie die van vitaal belang is.
&9. Zij moeten de verdragen die door de Orde zijn getekend eerbiedigen en laten eerbiedigen en de verplichtingen hun verplichtingen die hiervan uitvloeien tegenover de anderen.
&10. Zij moeten verslag uitbrengen van elke persoonlijke, politieke en sociale evolutie aan de meerderen van de Orde.
&11. Zij moeten vergunning vragen voor het aanmaken van een gilde of politieke partij.


Artikel 1.3: De waarden van de Orde der Frankische Ridders.
&1. De Aristotelische Waarden zijn de fundamentele principes van het leven van de alle Frankische Ridders (of broeders)
&2. De Waarden van de Orde zijn: gehoorzaamheid, moed, oprechtheid.
&3. Ieder lid (of broeder) is verplicht om al deze Waarden en hun betekenis te kennen.
&4. Ieder lid (of broeder) is verplicht om deze binnen en buiten de Orde toe te passen.
&5. Ieder lid (of broeder) van de Frankische Ridders erkent en keurt de bovenvermelde waarden goed.

Artikel 1.4: De ridderlijke deugden.
&1. Loyaliteit : De ridder moet altijd trouw zijn aan zijn wapenbroeders. Of het nu gewoon bij de jacht is of bij een achtervolging van een vijand, de ridder moet zijn metgezellen tot het einde bijstaan, klaar om hen onversaagd te helpen. Door deze loyaliteit kunnen en mogen er dus geen leugens tussen de ridder en de Grootmeester bestaan. De Grootmeester moet alles weten betreffende zijn ridders, waar hij de leider van is, en het is aan de Grootmeester dat het recht toekomt om hen te belonen of te straffen.
Evenals de bescherming van de zwakkeren, moet de ridder de Kerk verdedigen, die, gezien hun regels, zich niet kan verdedigen.
De ridder moet eveneens zijn Orde verdedigen, aangezien de Orde als een familie beschouwd wordt waar de ridder een lid van is. Hij moet dus het voortbestaan van de Orde verzekeren en deze beschermen tegen alle gevaren.
&2. Heldhaftigheid : De ridder moet heldhaftig zijn en een grote spierkracht bezitten. De kracht van de ziel is eveneens zeer belangrijk teneinde zijn angstaanjagende vijanden te bestrijden die hij op zijn missies zal ontmoeten. Hij moet ze bestrijden voor de rechtvaardigheid en niet voor persoonlijke wraak.
&3. Wijsheid en Berekendheid : De ridder moet wijs en berekend zijn teneinde te verhinderen dat ridderlijkheid in wreedheid en wanorde verandert. De ridder moet controle hebben over zijn woede en zijn haat. Hij moet zichzelf ten alle tijde meester blijven. De haat jegens de vijand mag de ridder dus nooit bewonen, aangezien deze altijd volgens zijn eed van bescherming voor de zwakkeren moet vechten. Een overwonnen vijand die oprecht berouw toont is een vijand met een hart dat even edel is als dat van de ridder, die zijn nederlaag moet kunnen erkennen. Als een vijand daarentegen berouw toont en belooft maar daarna deze belofte breekt wordt deze de grootste vijand van de ridder en de ridder alles doen om hem te vinden en te straffen met de enige mogelijke straf: de dood, eveneens wraak nemend in naam van de eer die werd verworpen.
Mislukkingen helpen de ridder teneinde de intellectueel hoogstaand en kalm denkend te worden.
&4. Vrijgevigheid en Hoffelijkheid : Een edele ridder moet evenveel rijkdommen delen met zijn boeren als met zijn vrienden. Wanneer hij zich naar het hof begeeft, moet hij blijk van hoffelijkheid geven. Hij probeert zijn dame van hem te laten houden door zijn heldendaden ten toon te spreiden. Hij moet eveneens trouw dienen. Adellijkheid zuivert voor een deel de geest van de ridder.
&5. Rechtvaardigheid : De ridder moet altijd de rechte weg kiezen zonder deze door persoonlijke belangen te versperren. De rechtvaardigheid door middel van de degen kan afschuwelijk dus de nederigheid en het medelijden moeten de rechtvaardigheid van de ridder matigen.
&6. Defensie : Een ridder moet zijn heer verdedigen en degenen die van hem afhangen. Hij moet altijd zijn volk, zijn familie en degenen in wie hij stellig en loyaal gelooft verdedigen.
&7. Moed : Een ridder moet de moeilijkste weg kiezen en niet de weg van zijn persoonlijke belangen. Hij moet bereid zijn om offers te doen. Hij moet zoeken naar de échte waarheid en naar rechtvaardigheid, die door zijn medelijden wordt verzacht.
&8. Vertrouwen : Een edele ridder moet vertrouwen hebben in zijn overtuiging en zijn oorsprong teneinde de vlam van hoop steeds aan te wakkeren.
&9. Nederigheid en Gehoorzaamheid : De ridder moet zijn eigen prestaties niet roemen, maar eerder de anderen dit laten doen voor hem. Hij moet de prestaties van anderen vertellen teneinde hun de naam te geven die zij verdienen. De ridder moet de plaats die hem gegeven is kennen en zijn plichten niet links laten liggen. Hij moet volledig gehoorzaam zijn aan zijn meerderen.
&10. Oprechtheid : De ridder moet zo oprecht mogelijk spreken, zij het respectvol en zijn rang eerbiedigend.

Nb : Als u het niet eens bent met uw meerderen vergeet dan niet het : « zonder onrespecvol te willen zijn… » Uw voorstel zal zeker beter behandeld worden !

Artikel 1.5: De gedragscode van de speler (HRP).
&1. De speler zal zorgen dat hij regelmatig aanwezig is en deelnemen aan het dagelijkse leven in de Ordre (teneinde deze levendig te houden).
&2. Hij zal de grens RP/HRP eerbiedigen (opdat het debat duidelijk blijft voor iedereen).
&3. Hij zal zoveel mogelijk proberen om aan RP te doen (rollenspel).
&4. Hij zal zorgen dat hij juist schrijft en in correct Nederlands (het gebruik van de regelaars van tekstverwerking wordt toegestaan en voor sommigen zelfs geadviseerd)
&5. Hij zal vermijden om in moderne SMS-taal te schrijven
&6. Hij zal zich zorgen dat hij adekwaad in een topic post en geen identiek bericht te kopieert in drie of vier andere topics op het forum.

Artikel 1.6. : Over de voorrechten van de leden:
&1. Ieder lid van de Orde wordt als lid van de Kerk beschouwd en moet zodanig behandeld worden. Hij geniet van alle voordelen voorzien in de Akkoorden. De gelovige zal recht op respect hebben van de andere gelovigen op elke Aristotelisch gelovig gebied.
Ieder die dit respect niet toepast zal kunnen worden overgedragen aan de Heilige Inquisitie.
&2. Het lid zal onderdak in alle Huizen van de Heer ontvangen en als broer door iedere clerk of dienaar van de Kerk worden behandeld.

Hoofdstuk II: Over de rekrutering en de integratie en het ontslag binnen de OFR:

Artikel 2.1: Rekruteringsvoorwaarden.
&1. Iedere Aristoteliër en gedoopte kan bij de Orde der Frankische Ridders solliciteren.
&2. Iedere sollicitant zal zich aan het Kasteel moeten presenteren en er zich met zijn pseudo binnen de Koninkrijken of het Heilige Roomse Rijk te registreren zonder zijn identiteit te proberen te verhullen of veranderen.

Artikel 2.2. : Integratie.
&1. Eens aanvaard binnen de Orde, zal het lid een zeer strikte theoretische en praktische opleiding van minstens zestig dagen moeten volgen en zal aan verschillende etappes voorbijgaan, eerst als novice en vervolgens als rekruut alvorens volwaardig lid te worden, als leek of als religieuze. Deze cyclus zal aflopen met een officiële plechtigheid van integratie.

Artikel 2.3.: Ontslag.
&1. Als iemand de Orde verlaat, moet deze schriftelijk verzoek doen aan de Grootmeester of aan zijn verantwoordelijke Hoogwaardigheidsbekleder. Het verzoek bestudeert worden en vervolgens overgebracht naar de Kardinaal-Kapitein met de mening van de Orde. De Hoge Raad van de Heilige Legers zal vervolgens een onderzoek uitvoeren en de zaak bestuderen. Het is de Hoge Raad die al dan niet het verzoek van de aanvrager zal valideren.
&2. Als het lid zijn ontslag indient zonder de toestemming van hogerhand zal hij overgeleverd aan de Heilige Inquisitie of zelfs geëxcommuniceerd kunnen worden.

Artikel 2.4. De raad van toelating.
&1. De raad van toelating bestaat uit de Kapitein van de wacht, de Kapitein, de Abt, de Provoost en de Kanselier. Zij heeft aks taak om de rekruteringsprocedures te coördineren, ze te verbeteren en ze uit te voeren om de kwaliteit van de leden te waarborgen. Ze besluit op exclusieve wijze over de toelating van de nieuwe leden, inclusief de leden die door de Rooms-Aristotelische Kerk worden erkend. Ze beschikt bijgevolg over de macht om onderzoeken te voeren. Haar beslissingen zijn onherroepelijk.

Hoofdstuk III: Over de opleiding van de leden van de OFR:

Door haar Militair-Religieuze aard, geniet de Orde van de Frankische Ridders van twee opleidingprogramma’s die in twee etapes verdeelt is en waarvan de eerste etape voor iedereen is.

Artikel 3.1: Algemene opleiding (Etappe 1).
&1. De religieuze vorming:
. Inzicht in het Aristotelische Geloof
. Religieuze literatuur
. Assimilatie van de Aristotelische Waarden

&2. Werking van de orde
&3. Studie van het handvest

Artikel 3.2: Gespecialiseerde opleiding (Etappe 2).
De gekozen weg bepaalt een gespecialiseerde opleiding.
&1. De religieuze opleiding:
- Verdieping in de theologische kennis.
- De leer en de toepassing van de régula oratorum francorum
&2. De militaire opleiding:
- Studie van de codex bellatorum francorum
- Beheersing van een wapen
- Trainingen (RP duel-simulatie)

Bijlage:

Quote:
Regula oratorum francorum:
- Over het dagelijks leven van de religieuze: de religieuze zal elke dag aan het gebed , het werk en de rust moeten wijeden.
- Over de religieuze eden: de religieuze zal drie eden moeten uitspreken:
1. de eed van gehoorzaamheid aan hun meerderen
2. de eed van armoede
3. de kuisheidswens: enkel de diakens moeten deze eed niet uitspreken.
- Activiteiten van de abdij: de religieuze zal zich aan verschillende activiteit wijden:
1. herinnering en gebed voor de doden opdat zij verlossing vinden
2. missen bijwonen
3. de kloosterdiensten en gebeden van de dag en de gebeden van de nacht
4. het werken als kopiïst in scriptorium
5. lection divina of lezing van de heilige teksten waar de religieuze commentaar op kan geven als deze dat wenst. Deze commentaren zullen in dienst van iedereen worden gesteld.
- Religieuzen die bevoegd zijn om te vechten
Enkel de monnikken en de diakens zijn gerechtigd om te strijden.
Ofwel omdat zij het wensen ofwel nadat de leden van de militaire hiërarchie niet meer capabel zijn om te strijden.
Deze religieus zal ook de militaire opleiding moeten volgen.


Quote:
Codex bellatorum francorum:
- Gij zult geloven in wat Heilige Aristotelische Kerk onderwijst en gij zal haar gehoorzamen
- Gij zult de Aristotelische Kerk verdedigen en vechten voor het Aristotelische Geloof
- Gij zult uw meerdere eerbiedigen zal eerbiedigen
- Gij zult de zwakkeren eerbiedigen en hun beschermer zijn
- Gij zult nooit uw vijand de rug toekeren
- Gij zult uw geboorteland beminnen
- Gij zult u van uw feodale plichten kwijten als deze in strijd met de wil van God zijn
- Gij zult niet liegen en u steeds aan uw woord houden
- Gij zult gul en liefdadig zijn tegenover uw naaste
- Gij zult overal en altijd de Kampioen van de Rechtvaardigheid en het Goede zijn en de vijand van de Onrechtvaardigheid en het Kwade


Hoofdstuk V: Over de Hiërarchie en de Instellingen van de OFR:


Artikel 5.1: Over de militaire weg.
&1. Marschalk: Hij is het opperste hoofd van de legers, zijn verantwoordelijkheden zijn de goede werking van de militaire procedures waarborgen, met de Penningmeester het vervoer van de leden in de specifieke afdelingen regelen, zorgen dat de orde en de discipline bewaard blijft, de aanvallen en offensieven structureren, de Militaire Staf van de Orde leiden. Zijn rechtstreekse meerdere is de Grootmeester.
&2. Sergeant: Assistent aan de Maarschalk. Hij is de verantwoordelijke voor de Rekruten en is voornamelijk met hun training belast. Hij volgt hun groei. Hij geeft hun de fundamentele teksten, en begeleidt ze vervolgens naar een mogelijk legerlichaam (Infanterie, Archerie, Cavalerie) of de wacht. Hij bepaalt de praktische trainingen in deze categorieën, bijgestaan door de luitenants van elk regiment. Hij heeft het gebruik van alle wapens en wapenrustingen onder zijn verantwoordelijkheid. Zijn rechtstreekse meerdere is de Maarschalk.
&3. Kapitein van de wacht: Hoofd van de veiligheid van de burcht. Hij is de verantwoordelijke voor de Frankische wacht en is met de defensie van de burcht, de waarborging van ordehandhaving en de uitvoering van de wetten belast. Zijn rechtstreekse meerdere is de Grootmeester.
&4. Arts: Hoofd van het medische team, is hij staat onder de directe verantwoordelijkheid van de Penningmeester. Hij werkt het geneeskundig register bij en roept de leden bijeen wanneer hij dit noodzakelijk vindt. Zijn rechtstreekse meerdere is de Maarschalk.
&5. Verpleegster: Zij ondersteunt de arts. Haar rechtstreekse meerdere is de Arts.

Artikel 5.2: Over de diplomatische weg.
&1. Kamerheer: Zijn rol bestaat eruit de troepen samen met de religieuze en politieke authoriteiten te coördineren. Als vertegenwoordiger van de Orde, stelt hij, door zijn vakkennis, samen met de Heilige Legers strategiën op. Hij leidt bijgevolg alle commandeurs en ambassadeurs. Zijn rechtstreekse meerdere is de Grootmeester.
&2. Woordvoerder: Geplaatst onder het bevel van de Kamerheer, spreekt hij binnen en buiten de burcht namens de Ronde Tafel en de Hoogwaardigheidsbekleders. Hij heeft geen specifieke macht: zijn woorden moeten door een van zijn meerderen gevalideerd worden of door de Grootmeester zelf. Buiten de Orde draagt hij het vaandel van de OFR en plaatst zich aan de rechterkant van de Grootmeester.
&3. Commandeur: Hij is belast met de goede werking van een commanderij en verantwoordelijk voor de mannen die zich intra-muros van de commanderij bevinden. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de rekrutering door de taverne van zijn commanderij en aldus ook van de algemene kas van de commanderij onder de controle van de Penningmeester. Zijn rechtstreekse meerdere is de Kamerheer.
&4. Ambassadeur: Zijn rol bestaat eruit om de orde te representeren in de buitenwereld en de diplomatique missies uit te voeren, van vrede en van alliantie. Zijn rechtstreekse meerdere is de Kamerheer.

Artikel 5.3: Over de religieuze weg.
&1. Abt: De grote vertegenwoordiger van de Aristotelische Kerk binnen de orde.
Als Reguliere Klerk is hij verantwoordelijk voor de leer, moet hij ervoor zorgen dat elk lid van de OFR in harmonie is met God en dat elke gelovige wordt gedoopt en leeft volgens de weg van de deugdzaamheid.
Hij voert alle officies en sacramenten uit en wordt door de Prior, Diakens, Monnikken en Novicen ondersteund bij zijn taken.
Hij leidt de Novices op die klerk willen worden en kan bijzondere lessen geven aan gelovigen die ernaar verlangen hun kennis te verdiepen.
Ook houdt hij zich bezig met de bibliofilie.
&2. Prior: Een Regulaire Klerk die de secondant van de Abt is en deze kan vervangen bij afwezigheid, in dit geval neemt hij alle rechten over van de Abt. Zijn rechtstreekse meerdere is de Abt.
&3. Aalmoezenier: Een Seculiere Klerk. Zijn rol bestaat eruit om de troepen in een campagne te vergezellen, om hun geestelijke en religieuze behoeften te beantwoorden, om de troepen moreel te ondersteunen en om de leden van de Orde net zoveel te adviseren als de hoogwaardigheidsbekleders. Zijn rechtstreekse meerdere is de Abt.
&4. Monnik: Reguliere Klerk onder het bevel van de Abt. Hij zoekt hij zijn geestelijke benodigdheden in de eenzaamheid, de stilte, de meditatie en het gebed. Zijn rechtstreekse meerdere is de Prior.
&5. Diaken: Een leek die de sacramenten en missen onder met toestemming van de Abt of de Prior kan uitvoeren. Hij wordt door de Abt benoemd om hem bij zijn taak te helpen. Hij kan wapens dragen en trouwen. Zijn rechtstreekse meerdere is de Prior.
&6. Novice: Iedere persoon die niet bezig is gedoopt en cathecheselessen volgt om zich uiteindelijk bij de Grote Aristotelische Familie aan te sluiten.

Artikel 5.4: Over de administratieve weg
&1. Kanselier: Hij is het hoofd van het bestuur van Orde. Hij brengt de zegels aan en benoemt de leden. Hij beschikt over het administratieve personeel van de Orde voor de goede werking van de diensten waar hij de leiding over heeft. De Penningmeester wordt direct onder zijn gezag geplaatst betreffende de externe activiteiten aan de burcht. Hij heeft zijn eigen rechten en macht waar geen enkel lid kan van afwijken, behalve de Grootmeester zelf.
&2. Provoost : Hij is belast met de opvolging van de wetten en de belangen van de Orde.
&3. Penningmeester : Hij is verantwoordelijk voor het financiële en materiële beleid van de Orde. Hij beschikt over bepaalde diensten waar hij het gezag over heeft: de eetzaal, de taverne, de keuken, de ziekenzaal, de harnaskamer, de zaal van wapens, de stal, de bibliotheek. Hij controleert de staat en het onderhoud van de burcht en commanderijen; hij verleent toestemming en leidt de werkzaamheden. Hij beheert de goederen van de Orde. Hij bevoorraadt de burcht, de commanderijen en de troepen van materiaal en levensmiddelen. Hij is eveneens de plaatsvervanger van de Provoost in geval van afwezigheid van laatstgenoemde. Zijn rechtstreekse meerdere is de Kanselier.

Artikel 5.5: Hoogwaardigheidsbekleders.

&1. De Grootmeester:
De materiële zaak = Militair en fervent Aristotelaar
De efficiënte zaak = Verkozen door de Ronde Tafel
De formele zaak = Door de meerderheid van de Ronde Tafel
De definitieve zaak = Opperste Hoofd van de Orde. Hij neemt de onderhandelingen voor zijn rekening en de buitenlandse betrekkingen van de Orde en neemt eveneens de uiteindelijke beslissingen in de Raad. Hij moet de eed van armoede en gehoorzaamheid uistpreken.
&2. De Maarschalk:
De materiële zaak = Militair en fervent Aristotelaar
De efficiënte zaak = Verkozen door de Raad, die door de Ronde Tafel werd verkozen
De formele zaak = Door meerderheid van de Ronde Rafel
De definitieve zaak = Verantwoordelijke voor de militaire weg in de Orde. Als hoofd van het Frankische leger, neemt hij de uiteindelijke beslissingen betreffende oorlogsfeiten.
&3. De Kamerheer:
De materiële zaak = Militair en fervent Aristotelaar
De efficiënte zaak = Verkozen door de Raad, die door de Ronde Tafel werd verkozen
De formele zaak = Door meerderheid van de Ronde Rafel
De definitieve zaak = Verantwoordelijke van de diplomatie, deskundige in alliantie- en militaire strategieën. Verantwoordelijke voor commanderijen van de Orde.

&4. De Kanselier:
De materiële zaak = Militair en fervent Aristotelaar
De efficiënte zaak = Verkozen door de Ronde Tafel
De formele zaak = Door meerderheid van de Ronde Rafel
De definitieve zaak = Hoge rechtsgeleerde, verantwoordelijke voor het administratieve en financiële beheer van de orde, het personeel, de controle van de leden en voor de interne progressie van de lekenleden en de justitie. Voorzitter van het Frankische Tribunaal.
&5. De Abt:
De materiële zaak = Priester van de Aristotelische Kerk
De efficiënte zaak = Verkozen door de Ronde Tafel
De formele zaak = Door meerderheid van de Ronde Rafel
De definitieve zaak = Verantwoordelijke voor de religieuze weg in de Orde.
&6. Het Hoofd van de Inlichten:
De materiële zaak = Militair en fervent Aristotelaar
De efficiënte zaak = Verkozen door de Ronde Tafel
De formele zaak = Door meerderheid van de Ronde Rafel
De zaak finale= Activiteiten van spionage en tegen-spionage
&7. De Kapitein van de Wacht:
De materiële zaak = Militair en fervent Aristotelaar
De efficiënte zaak = Verkozen door de Ronde Tafel
De formele zaak = Door meerderheid van de Ronde Rafel
De definitieve zaak = Verantwoordelijke voor de burcht, de interne onderzoeken en de interne veiligheid. Hij is eveneens plaatsvervanger van de algemene Procureur aan het Frakische Tribunaal.

De hoogwaardigheidsbekleders worden gekozen en ontslagen volgens dezelfde weg als de Grootmeester.

Artikel 5.6: Over de Raad van de ronde Tafel.
Een granieten cirkel van gelijkheid, op de hoogte van het lot van de Orde en haar leden. De tafel van de verkozenen moet rond zijn.


&1. De samenstelling:
&1.1 Leden door recht:
De leden die door recht in de Raad van de Ronde Tafel zitten zijn Grootmeester, de Abt, de Maarschalk, de Kamerheer, de Sergeant, de Kapitein van de Wacht, de Provoost, de Penningmeester, de Kanselier, de Woordvoerder, het Hoofd van Inlichtingen, de oud-Grootmeesters van de Orde.
Ridder Senator Leg_l_ancien is een lid door recht als vertegenwoordiger van de Congregatie van de Heilige Legers
Een Kardinaal, Aartsbisschop, „Deum Belator Francia“ of Ridder van Isenduil is eveneens een lid door recht.
&1.2 Verkozen leden :
Deze leden worden door hun gelijken gekozen en hun aantal kan die van zes niet overschrijden. Zij moeten minimaal vier maand lid zijn van de HL(Heilige Legers). De voorwaarde van de lengte van hun lidmaatschap is niet voldoende, want de kandidaat moet kunnen rechtvaardigen, door middel van diensten aan de Orde of door een bijzondere prestatie in het kader van een diplomatische overeenkomst of verdrag.
Als deze voorwaarden vervuld zijn, zal zijn verkiezing pas gevalideerd zijn als hij verkozen is door drie vijfde van zijn gelijken. De Grootmeester beschikt over een absoluut vetorecht tegen elke kandidaat.

&2. Bevoegdheden
&2.1. Door haar bevoegdheden zal de Raad van de Ronde Tafel een mening aan de Grootmeester kunnen geven over alle aspecten betreffende de werking en het leven binnen de Orde teneinde de Orde te doen evolueren in de goede richting. Hierbij horen niet de militaire beslissingen (GSHL), de rechterlijke beslissingen en de aanstellingen. Deze mening is raadgevend.
&2.2. Grootmeester is vrij het advies van de Raad al dan niet te volgen en hoeft hiervoor geen verantwoording af te leggen.
&2.3. De Raad kan echter op initiatief van een van haar leden over de censuur van een beslissing van de Grootmeester stemmen en deze beslissing aldus nietig verklaren.
&2.4. Om aanvaardbaar te zijn moet er over de censuur uiterlijk binnen de vierentwintig uur vanaf de beslissing van Grootmeester gestemd worden. Als bij de stemmingen minstens twee derde tegen is, wordt de beslissing nietig verklaard.
&2.5. De Ronde Tafel is het enige orgaan dat het Charter van de Orde of de Codex kan wijzigen en onderhandelingen openen om een verdrag met eehnGraafschap/Hertogdom aan te gaan.
&2.6. Elke wijziging van het Charter of de Codex moet door gunstige stemming van het twee derde van de leden van de Ronde Tafel goedgekeurd worden teneinde effectief te zijn.
&2.7. In geval van afwezigheid van Grootmeester, wordt de Ronde Tafel het wetgevende orgaan en zullen de beslissingen door een meerderheid twee derde van de leden van de Ronde Tafel goedgekeurd moeten worden.
&2.8. De Raad van de Ronde tafel zal de met een vier vijfde meerderheid van de stemmen de Grootmeester kunnen afzetten.

b]Artikel 5.7: Afwezigheid en Verkiezing van de Grootmeester. [/b]
&1. In geval van tijdelijke afwezigheid van de Grootmeester, als gevolg van verhindering van ziekte of ongeval, zal de Grootmeester een Regent onder de leden van de Tafel aanstellen die de Orde zowel binnen als buiten de burcht zal vertegenwoordigen. De duur van het Regentschap zal maar één maand kunnen duren, maar is één keer hernieuwbaar.
&2. In geval van definitieve afwezigheid van de Grootmeester, ontslag of afzetting, zal de Raad van de Ronde Tafel verkiezingen binnen de vijftien dagen verkiezingen voor een nieuwe Grootmeester organiseren.
&3. Om kandidaat voor Grootmeester te zijn moet men minstens zes maanden in de ronde Tafel gezeteld hebben en de juiste kwaliteiten ten opzichte van het Canoniek Recht bezitten.
&4. De nieuwe Grootmeester zal in twee verkiezingsronden door de absolute meerderheid en in een derde door de relatieve meerderheid van de stemmers verkozen moeten worden.
&5. Alle handelingen van het Regentschap zijn in naam van de Orde der Frankische Ridders.
&6. De Ronde Tafel fungeert als regerende raad tijdens het Regentschap, de Regent waarborgt de uitvoering van de beslissingen.
&7. Het Regentschap zal geen enkele order aan de Grootmeester geven.

Artikel 5.8: Over de Functioneringshiërarchie binnen de OFR
&1. Preambule:
Deze hiërarchie is een functionele hiërarchie om de samenhang van de Orde in de dagelijkse taken van de leden te waarborgen. Zij bepaalt een duidelijke lijn van controle die bepaalt wie aan wie en waaraan relateert.
Geen enkele verborgen raad is toegestaan, geen enkele beslissing die enkel in de macht van de Ronde Tafel ligt zal genomen kunnen worden zonder hun goedkeuring.
De taken en voorrechten van iedereen zullen duidelijk beschreven moeten worden.
Elk machtsmisbruik zal direct strafbaar zijn door het Frankische Tribunaal of door het leenrecht van de Grootmeester, allemaal in overeenstemming met de Frankische Codex.

&2. Over de Hiërarchie bij aanval op de burcht:
&2.1 Alle bevel wordt meteen aan de Kapitein van de Frankische Wacht gegeven die de verrichtingen van defensie op hetzelfde niveau als de Grootmeester zal leiden.
&2.2 Zijn Luitenant (van de Frankische Wacht), de Provoost (die de burcht bestuurt) en de Penningmeester (bescherming van de religieuze leden en levensmiddelen en voorbereiding van de weerstand) worden zijn assistenten en krijgen hiervoor alle benodigde bevoegdheden binnen de burcht.

&3. Over de hiërarchie in alle andere gevallen:
&3.1 De Abt en de Religieuze Notabelen van de Orde (Prior et Aalmoezenier) hebben alle macht om de leden aan hun plichten ten opzichte van God te herinneren. Zij kunnen eveneens de biecht afnemen om iedereen het mogelijk te maken om zich door God te laten vergeven. Hun woorden en handelingen moeten als het te volgen woord beschouwd worden. Zij zijn onze gidsen en onze verzorgers in deze wereld waar het Schepsel Zonder Naam regeert.
&3.2 De Grootmeester is het hoofd van de generale Staf van de Legers.
Hij zal in zijn taak door ondersteund worden door:
- het Hoofd van de Legers (Maarschalk)
- de Kanselier
- de Kamerheer
Deze 4 leden leiden de Generale Staf van de Frankische Legers.

&3.3 Voor Leken:
De Sergeant, de Kapitein van de Frankische Wacht en de Intendant relateren aan de Kanselier of de Provoost.
De Commandeurs zullen relateren aan de Kamerheer als Kolonel van de Frankische Legers.
De Luitenanten van de Frankische Legers zullen relateren aan de Maarschalk.
Tenslotte zullen alle andere leden als soldaten in hun afdelingen beschouwd worden.

&3.4. Erop wordt eveneens op het feit gewezen dat in oorlogstijden, van de simpele Soldaat tot de Kolonel, iedereen onder de hoogste geplaatste van de Heilige Legers zal relateren.
(In Volgorde: Kardinaal-Kapitein, Ridder-Senator, Grootmeesters/Prefecten, Hoogwaardigheidsbekleder van de Garde of van een MRO, Vidame)

5.9 Domeinen van bevoegdheden:

&1. Over de veiligheid van de burcht en de Grootmeester: De Kapitein van de Wacht is verantwoordelijk voor de veiligheid met de hulp van de Penningmeester en de Provoost. Zij vormen samen met de Grootmeester de Generale Staf van Frankische binnen de burcht.

&2. Over de Justitie:
De Kanselier, de Provoost, de Penningmeester, de Kapitein van de Frankische Wacht en de Grootmeester staan hier voor garant.
&3. Over het interne financiële beleid van de burcht
De Penningmeester is hier verantwoordelijk voor.
&4. Over de aanpak van crisis
De Maarschalk is verantwoordelijk voor aanpak van crisissen met de toestemming van de Grootmeester. Hij zal niettemin advies aan de Kamerheer en de Kanselier vragen. Hij leidt in crisis de Generale Staf van de Frankische Legers buiten de burcht.
&5. Diplomatie:
&5.1. Koninklijk en Keizerlijk: Dit gebied is volledig gereserveerd voor de Grootmeester die hierover verslag aan de Ronde Tafel zal uitbrengen.
&5.2. Militair: Elke militaire overeenkomst wordt door de Kamerheer en de Maarschalk besproken, los van alle andere leden. Alle discussies zullen als verslag moeten worden opgeschreven op papier. De Kanselier zal de juridische aspecten controleren en de Grootmeester zal de overeenkomst na een forumdiscussie in de Ronde Tafel valideren.
Provinciaal: Elke Provinciale overeenkomst wordt door de ambassadeur onder supervisie van de Kamerheer besproken. De Kanselier zal de juridische aspecten controleren en Grootmeester zal de overeenkomst ZONDER een forumdiscussie in de Ronde Tafel valideren.
&5.3. Allianties tussen Ordes: Elke overeenkomst wordt door de Kamerheer en de Maarschalk besproken, los van alle andere leden. Alle discussies zullen als verslag moeten worden opgeschreven op papier. De Kanselier zal de juridische aspecten controleren en de Grootmeester zal de overeenkomsten na debat in de Ronde Tafel valideren.

Hoofdstuk VI: Over de Justitie en het Frankische Tribunaal:
Het geheel van de organisatie van de oprechte Justitie wordt beschreven in de Codex

Artikel 6.1: De disciplinaire bevoegdheden van de Grootmeester
&1. De sancties voor mineure overtredingen:
In het kader van zijn regerende macht, beschikt de Grootmeester over een persoonlijke macht om op definitieve wijze elke mineure overtreding te bestraffen. Hij kan daardoor een onmiddellijk uitvoerbare sanctie onder de volgende vormen uitspreken: plechtige waarschuwing, openbare verontschuldigingen en bekentenis, het dragen van een banner van berouw voor een duur van vijftien dagen.
&2. Beschermende sancties:
In het geval van een majeure of kapitale overtreding, teneinde aan de ernstige onrust een eind te maken, of om de vernieuwing van de overtreding of de verdwijning van de bewijzen te vermijden, kan de Grootmeester direct de gevangenneming van de beschuldigde bevelen.

Artikel 6.2: Het recht van Hoge Justitie van het Frankische Tribunaal:
Het Frankische Tribunaal is de jurisdictie van het gemeenschappelijke recht van de Orde.
&1. De toewijzingen:
De Rechtbank is gerechtigd en bevoegd om zich uit te spreken over alle feiten die vermeld, voorzien en voorkomen zijn door de Codex, met uitzondering van de eerder vermelde speciale rechten van de Grootmeester. In geval van ernstige nalatigheid aan de taken en verplichtingen van een lid van een Militair-Gelovige Orde, zal de Kardinaal-Kapitein de Heilige Inquisitie of de Interne Rechtbank kunnen inschakelen, die de macht zal hebben om naar de feiten een onderzoek in te stellen en om bovengenoemde persoon te veroordelen volgens de wetgeving op het moment van de handeling. Dit oordeel zal, indien mogelijk, in samenwerking met de vertegenwoordiger van de Justitie van de betrokken Orde plaatsvinden. De Inquisitie zal niet met de eventuele sancties rekening moeten houden die de beschuldigde, als lid van zijn Orde, zou hebben ondergaan.
&2. De samenstelling:
Het Frankische Tribunaal is uit drie rechters samengesteld en wordt door de Kanselier voorgezeten. De rechters die in het Tribunaal zetelen zij de Kanselier, de Abt of zijn vervanger, en een rechter die bij de opening van elk proces door de Kanselier zal worden aangesteld. Deze rechter is verplicht afkomstig van de Raad van de ronde Tafel.
&3. De beschuldiging:
Het Parket vertegenwoordigt de belangen van de Orde voor het Tribunaal.
&4. De griffier:
Gewaarborgd door het parket.

Artikel 6.3: Verschillende categorieën van overtredingen:
&1. Mineure overtredingen:
- Niet-naleving van dit charter.
- Niet-naleving van de hiërarchie
- Smaad tegenover een ander lid
- Ongegronde afwezigheid
- Te lange afwezigheid
- Ontoereikendheid van de toepassing van de religie
- Tumult en onrust aan de openbare orde of het OFR
- Te laat komen op een militaire training
- Niet-uitvoering van ontvangen orders van de hiërarchie in tijd van vrede
- Weigering om te gehoorzamen aan een beslissing van de hiërarchie in tijd van vrede
&2. Majeure overtredingen:
- Weigering om een ontvangen order van de hiërarchie in oorlogstijden uit te voeren
- Weigering om te gehoorzamen aan een beslissing van de hiërarchie in oorlogstijden
- Desertie van zijn post in tijd van vrede (met inbegrip van afwezigheid van aanwezigheid van de speler)
- Desertie van zijn post in oorlogstijden
- Strafveroordeling van een Graafschappelijke of Hertogelijke rechtbank
- Onregelmatig Ontslag
- Het niet slagen in een ontvangen taak van de hiërarchie onder bedrieglijk voorwendsel in tijd van vrede
- Het niet slagen in een ontvangen taak van de hiërarchie onder bedrieglijk voorwendsel in oorlogstijden
&3. Kapitale overtredingen:
- Roverij
- Opstand
- Ketterij
- Moord
- Hoogverraad

Artikel 6.4: Sancties:
&1. De sancties voor mineure overtredingen:
- Tonen van berouw door 15 dagen op de Berg der Dapperen te leven
- Een werk van gemeenschappelijk nut voor 15 dagen
- Een boete die aan de Commanderij betaald moet worden met een maximumbedrag van 20 florijnen
- Gevangenisstraf van 15 dagen
De sancties kunnen samengevoegd worden. In geval van opnieuw plegen van de overtreding kan de straf verdubbeld worden.
&2. De sancties voor majeure overtredingen:
- Tonen van berouw door maximum 2 maand op de Berg der Dapperen te leven
- Degradatie
- Een boete die aan de Commanderij betaald moet worden met een maximumbedrag van 50 florijnen
- Gevangenisstraf van maximum 2 maand
- Tijdelijke verbanning
- Verbanning voor afwezigheid van de speler
De sancties kunnen samengevoegd worden. In geval van opnieuw plegen van de overtreding kan de straf verdubbeld worden.
&3. De sancties voor kapitale overtredingen:
De Grootmeester of de Kanselier zal onmiddellijk de Heilige Inquisitie inlichten, de sanctie zal excommunicatie en/of definitieve verbanning zijn.

Hoofdstuk VII: Militaire Organen:

Artikel 7.1: Gevechtsregimenten:
&1. De samenstelling:
- Een bataljon van boogschutters
- Een bataljon van infanterie
- Een bataljon van cavalerie
&2. Het bevel: Het regiment zal door de Maarschalk geleid worden.

Artikel 7.2: De Frankische Wacht:
&1. De samenstelling:
De Frankische Wacht wordt ingesteld om de burcht tegen de vijanden van de buitenkant te verdedigen, en om de handhaving van de orde en de uitvoering van de wetten te waarborgen.
&2. De Wacht zal 4 taken op zich nemen
- De ontvangst aan de burcht (onderhoud, vragen van strafregister…)
- De bescherming van de burcht en de leden van OCF (de ronde doen in de burcht en de toegang tot de burcht regelen)
- Het escorte van de leden in missie (RP)
- Het waarborgen van de toepassing van de sacnties van de Ronde Tafel en het Frankische Tribunaal
&3 : Het bevel: De Frankische Wacht wordt door de Kapitein van de Wacht geleid

Artikel 7.3: De Inlichtingendienst van de RP -elite van de OFR.
&1. Een groep verborgen broeders die in de schaduw werken.

Hoofdstuk VIII: Over de censuur:

&1. De rol van de censor is om de regels betreffende het schrijven uit te voeren en om het kader en het voorkomen van het forum te beheren.
&2. Elke verandering van een zaal en elke creatie van een nieuwe ruimte zal met zijn vergunning moeten gebeuren.
&3. Hij wordt in zijn taak geholpen door de moderators van de zalen die nutteloze topics zullen kunnen verwijderen wanneer men dat noodzakelijk acht.

Aangenomen door stemming van de Hoge Raad op 23 augustus in het Jaar des Heeren 1455.
Vervolledigd door stemming van de Hoge Raad op 21 december in het Jaar des Heeren 1455.
Aangepast door stemming van de Hoge Raad op 9 februari in het Jaar des Heeren 1456.
Aangepast door stemming van de Ronde Tafel op 23 augustus in het Jaar des Heeren 1456.

Vertaling van de oorpronkelijke versie door Lodewijkvanmale
Verzegeld op 16 mei 1457
Sabotin de la Marche DiCésarini
Grootmeester
_________________
Back to top
MSN
Publicité


PostPosted: Sat 16 May - 08:13 (2009)    Post subject: Publicité

PublicitéSupprimer les publicités ?
Back to top
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    De Orde der Frankische Ridders Forum Index -> De Orde der Frankische Ridders -> Officiële Documenten en Reglementering van de Orde All times are GMT + 2 Hours
Page 1 of 1

 
Jump to:  

Index | Administration Panel | Create free forum | Free support forum | Free forums directory | Report a violation | Conditions générales d'utilisation
World of Warcraft phpBB template "WoWMoonclaw01" created by MOONCLAW/MAËVAH(EU-Sinstralis/EU-Illidan) (v1.05) - http://www.wowcr.net/templates
© World of Warcraft and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. wowcr.net is in no way associated Blizzard Entertainment.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group